ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu 08:00-22:00 saatleri arasındadır.
 • Ziyaretçilerin, muhtelif yerlere asılmış olan Ziyaretçi Politikasına uymaları gerekmektedir.
 • Hasta başına en fazla 2 ziyaretçi kabul edilecektir. Kontrollü bir giriş- çıkış sağlamak için yatak katı görevlileri tarafından ziyaretçilerin giriş-çıkışları kontrol edilecektir.
 • Ziyaretlerin 30 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir.
 • Hastanın durumu hakkındaki ön bilgiler ilgili kattaki hemşire tarafından verilecektir. Hastanın durumunu öğrenmek isteyen hasta yakınları için gerekirse hastanın hekimi ile bağlantı kurulacaktır.
 • Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaretçi ve çocuk ziyaretçi kabulü hekim iznine bağlıdır. Bu durum hastanın hemşiresine bildirilir. Ziyaretçi kısıtlaması ile ilgili bilgiler hemşire tarafından hasta ziyaretçisine iletilir.
 • Hasta odalarına yiyecek ve çiçek kabulü konusunda kısıtlama hekim tarafından yapılmış ise ilgili hemşire tarafından hasta ve yakınlarına açıklanarak kontrolü sağlanır. 
 • Ameliyat sonrası tıbbi açıdan bir sakınca yok ise ziyaret kısıtlaması yapılmaz.
 • Ameliyata giren hasta hakkında, hastanın hekimi/ hemşiresi tarafından hasta yakını bilgilendirilir.
 • Belirlenen saatler dışında hastasını ziyaret için ısrar eden hasta yakınları ile tartışılmaya gidilmeden nöbetçi hekim direktifine göre hareket edilir.
 • Ziyaretçilerle ilgili uygulamalarda birinci derecede servis hemşireleri ve hekimler sorumlu olacaktır.
 • Mesai saatleri dışında nöbetçi hemşireler ve nöbetçi hekimler sorumlu olacaktır. Günü birlik yatışlarda da yukarıdaki kurallar geçerli olacaktır.

HASTA REFAKATÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN  KURALLAR

 • Hastane binası içerisinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.
 • Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaretçi ve çocuk ziyaretçi kabulü hekim iznine bağlıdır.
 • Ziyaretçiler hastanın hekiminin önerileri haricinde yiyecek ve içecek getirmemelidir.
 • Refakatçiler, tıbbi bakım ve vizit sırasında hastanın yanında bulunmamalıdırlar. Refakatçiler hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım edebilir.
 • Çocuk hastaların refakatçileri Ziyaretçi Politikasının uygulanmasına özen göstermeli ayrıca hekiminin öneri ve tavsiyelerini dinlemeli, tedavide yardımcı olmalıdır.
 • Hastanın hastaneden verilecek yemeğin dışında arzu ettiği yiyecek-içecek olursa hekiminin bilgisi dahilinde dışarıdan temin edilebilir.

SİZLERDEN BEKLENTİLERİMİZ

 • İstanbul Göz Hastanesi olarak, siz hastalarımız ve yakınlarınıza en uygun hizmeti vermemizi sağlayacak olan, aşağıda belirtilen önemli noktaları uygulama konusunda bize yardımcı olmanızı beklemekteyiz.
 • Hastanemize başvurduğunuzda yaşamakta olduğunuz göz probleminiz hakkındaki bilgiyi hekimlerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza tam ve doğru olarak vermenizi beklemekteyiz.
 • Tedavinizle ilgili açık olmadığını düşündüğünüz ve endişelendiğiniz konuları bizimle paylaşmanızı beklemekteyiz.
 • Sağlık personelimiz tarafından takip etmeniz istenen ve önerilen talimatlara uymanızı beklemekteyiz.
 • En uygun bakım ortamını oluşturabilmek için hastane kural ve uygulamalarına uymanızı beklemekteyiz.