Prof. Dr. Engin Bilge Özgürhan

Katarakt / Refraktif Cerrahi / Şaşılık
Doğum Yeri: 
Manisa
Doğum Tarihi: 
1973
Üniversite: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1996
İhtisas: 
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2002
Üye Olduğu Kuruluşlar: 
Türk Tabipler Birliği - Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) - TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Aktif Üye - TOD Kornea ve Oküler Yüzey Aktif Üye - TOD Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Aktif Üye European Society of Cataract and Refractive Surgeons(ESCRS) - American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS)
Diğer Bilgiler: 
Prof. Dr. Engin Bilge ÖZGÜRHAN ‘ın çalışma alanı genel muayene ile birlikte Katarakt, Refraktif Cerrahi, Kornea, Şaşılık üzerinedir. Excimer Laser operasyonlarını da gerçekleştirmektedir.